Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

05048: Barn med plass i barnevernsinstitusjonar per 31. desember, etter type institusjon (F) (avslutta serie) 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
08.07.2004
Kontakt
Trygve Kalve, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4649
tak@ssb.no

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Barn i alt:
personer
Fylkeskommunale barnevernsinstitusjonar (§5-5):
personer
Privat eigde institusjonar innpassa i fylkeskommunen sin plan (§5-5):
personer
Privat eigde institusjonar i eige fylke ikkje innpassa i fylkeskommunen sin plan (§5-8):
personer
Privat eigde institusjonar utanfor eige fylke ikkje innpassa i fylkeskommunen sin plan (§5-8):
personer
Referansetid
Barn i alt:
31.12.
Fylkeskommunale barnevernsinstitusjonar (§5-5):
31.12.
Privat eigde institusjonar innpassa i fylkeskommunen sin plan (§5-5):
31.12.
Privat eigde institusjonar i eige fylke ikkje innpassa i fylkeskommunen sin plan (§5-8):
31.12.
Privat eigde institusjonar utanfor eige fylke ikkje innpassa i fylkeskommunen sin plan (§5-8):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken