Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05045: Barn i fylkeskommunale barnevernstiltak per 31. desember, etter type tiltak (F) (avslutta serie) 2003

Trygve Kalve, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4649
Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
30.08.2016 10:00
Barn i alt:
personer
Barnevernsinstitusjon:
personer
Fylkeskommunale fosterheimar:
personer
Heimebaserte tiltak:
personer
Barn med fylkeskommunale tiltak per 1000 barn 0-19 år:
per 1000
Barn i alt:
31.12.
Barnevernsinstitusjon:
31.12.
Fylkeskommunale fosterheimar:
31.12.
Heimebaserte tiltak:
31.12.
Barn med fylkeskommunale tiltak per 1000 barn 0-19 år:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 32 Akershus , 30 Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 33

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000