Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

05045: Barn i fylkeskommunale barnevernstiltak per 31. desember, etter type tiltak (F) (avslutta serie) 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 26 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
30.08.2016
Kontakt
Trygve Kalve, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4649
tak@ssb.no

Linda M. Allertsen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4641
lia@ssb.no

Måleenhet
Barn i alt:
personer
Barnevernsinstitusjon:
personer
Fylkeskommunale fosterheimar:
personer
Heimebaserte tiltak:
personer
Barn med fylkeskommunale tiltak per 1000 barn 0-19 år:
personer per 1000
Referansetid
Barn i alt:
31.12.
Barnevernsinstitusjon:
31.12.
Fylkeskommunale fosterheimar:
31.12.
Heimebaserte tiltak:
31.12.
Barn med fylkeskommunale tiltak per 1000 barn 0-19 år:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Ordinære forsterheimar inngår ikkje i talet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken