Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen

05045: Barn i fylkeskommunale barnevernstiltak per 31. desember, etter type tiltak (F) (avslutta serie) 2003

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 26

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ordinære forsterheimar inngår ikkje i talet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken