Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

05020: Transport og kommunikasjon. Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
F.o.m. 2002 er; 63.224 skilt ut fra 63.229, 61.105 er en del av 61.104, 64.2 er delt inn i 64.21, 64,22, 64.23 og 64.24, 63.309 består av bedrifter som tidligere hovedsakelig var en del av 63.302, en del bedrifter som tidligere var en del av 63.303 har blitt flyttet til 63.304 og 63.305. Flytting av foretak medfører at tallene for 2007 innenfor operatørvirksomhet på internett ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger.

næring (SN2002)

60.212 Transport med sporveis- og forstadsbane

Endret foretaksstruktur gjør det vanskelig å sammenligning med tidligere år.

61.101 Utenriks sjøfart

Fra og med 2004 ble all offshore-supply-virksomhet lagt i 61.106, uavhengig av utenlandsandel. Tidligere var enheter med stor utenlandsandel plassert i 61.101.

61.106 Slepebåter og forsyningsskip

Fra og med 2004 ble all offshore-supply-virksomhet lagt i 61.106, uavhengig av utenlandsandel. Tidligere var enheter med stor utenlandsandel plassert i 61.101.

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer, totalt (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg.

Anskaffelser av varige driftsmidler (mill. kr)

Inkl. påkostninger.

Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)

Inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

Kjøp av tomt (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

Aktivert verdi av varige driftsmidler under utførelse (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

statistikkvariabel: Bruttoinvesteringer, totalt (mill. kr) , år: 2003

Investeringer i næringsundergruppe 62.100 er revidert 19.09.2005.