Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
04998: Varehandel. Hovedtall, etter omsetningsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008
Sist endret
28.05.2010
Kontakt
Bente Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 406
bny@ssb.no

Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte personer:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte personer:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2002)
omsetning
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

Valgfri variabel
omsetning

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken