Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04997: Varehandel. Bruttofortjeneste, etter næringsgruppe (SN2002) for solgte handelsvarer. Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken