Næringenes økonomiske utvikling

04997: Varehandel. Bruttofortjeneste, etter næringsgruppe (SN2002) for solgte handelsvarer. Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

næring (SN2002)

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.07.2010
Kontakt
Bente Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 406
bny@ssb.no

Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Salgsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Varekostnad (mill. kr):
mill. kr
Bruttofortjeneste (mill. kr):
mill. kr
Bruttofortjeneste i prosent av salgsinntekt (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Salgsinntekter (mill. kr):
31.12.
Varekostnad (mill. kr):
31.12.
Bruttofortjeneste (mill. kr):
31.12.
Bruttofortjeneste i prosent av salgsinntekt (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken