Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04994: Varehandel. Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler (mill. kr)

Fra og med statistikkåret 2004 er personbiler inkludert i anleggsmiddelgruppen Maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler. Tidligere har personbiler vært inkludert i Transportmidler. Anleggsmidler inngår i gruppen: Maskiner, verktøy, redskap og inventar.

Transportmidler eksklusiv personbiler (mill. kr)

Fra og med statistikkåret 2004 er personbiler inkludert i anleggsmiddelgruppen Maskiner, verktøy, inventar, programvare og personbiler. Tidligere har personbiler vært inkludert i Transportmidler. Anleggsmidler inngår i gruppen: Maskiner, verktøy, redskap og inventar.

Brukerveiledning for statistikkbanken