Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
04993: Varehandel. Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008
Sist endret
28.05.2010
Kontakt
Bente Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 406
bny@ssb.no

Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Omsetning i alt (mill. kr):
mill. kr
Egen detaljhandelvirksomhet (prosent):
prosent
Egen engroshandelsvirksomhet (prosent):
prosent
Agenturvirksomhet (prosent):
prosent
Primærnæringsvirksomhet (prosent):
prosent
Industrielle aktiviteter (prosent):
prosent
Tjenesteaktiviteter (prosent):
prosent
Referansetid
Foretak:
31.12.
Omsetning i alt (mill. kr):
31.12.
Egen detaljhandelvirksomhet (prosent):
31.12.
Egen engroshandelsvirksomhet (prosent):
31.12.
Agenturvirksomhet (prosent):
31.12.
Primærnæringsvirksomhet (prosent):
31.12.
Industrielle aktiviteter (prosent):
31.12.
Tjenesteaktiviteter (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2002)
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken