Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04993: Varehandel. Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Må velges *

Valgt 0 av totalt 3

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken