Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04989: Varehandel. Hovedtabell, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) 2002 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000