Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04988: Beholdningsendringer av varer og tjenester og av varer og tjenester for videresalg, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel: Beholdningsendring av varer og tjenester for videresalg (mill. kr) , år: 2007

Tallene er korrigert 7. juli 2010.

statistikkvariabel: Beholdningsendring av varer og tjenester (mill. kr) , år: 2007

Tallene er korrigert 7. juli 2010.

Brukerveiledning for statistikkbanken