Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04922: I. Barnevern - nivå 2 (F) (avslutta serie) 1999 - 2003

Trygve Kalve, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4649
15.06.2004 10:00
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner:
kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 0-19 år i kroner:
kroner
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter:
prosent
Nto driftsutg (f 691,692,693 og 694) per barn med fylkeskommunale tiltak per 31.12:
personer
Andel netto driftsutg.til barn i fylkeskommunale fosterhjem, prosent:
prosent
Andel netto driftsutg. til barn i barnevernsinstitusjon, prosent:
prosent
Andel netto driftsutg. til barn i hjemmebaserte tiltak, prosent:
prosent
Brutto investeringsutgifter per innbygger:
kroner
Andel barn i fylkeskomm.barneverntiltak pr 31.12 ift. innb. 0-19 år:
prosent
Barn med fylkeskommunale barnevernstiltak per årsverk per 31.12:
personer
Brutto driftsutg. per barn i fylkeskommunale fosterhjem per 31.12:
kroner
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernsinstitusjon per 31.12:
kroner
Brutto driftsutg per barn i hjemmebaserte barnevernstiltak per 31.12:
kroner
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 0-19 år i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Nto driftsutg (f 691,692,693 og 694) per barn med fylkeskommunale tiltak per 31.12:
1.1.
Andel netto driftsutg.til barn i fylkeskommunale fosterhjem, prosent:
1.1.
Andel netto driftsutg. til barn i barnevernsinstitusjon, prosent:
1.1.
Andel netto driftsutg. til barn i hjemmebaserte tiltak, prosent:
1.1.
Brutto investeringsutgifter per innbygger:
1.1.
Andel barn i fylkeskomm.barneverntiltak pr 31.12 ift. innb. 0-19 år:
1.1.
Barn med fylkeskommunale barnevernstiltak per årsverk per 31.12:
1.1.
Brutto driftsutg. per barn i fylkeskommunale fosterhjem per 31.12:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernsinstitusjon per 31.12:
1.1.
Brutto driftsutg per barn i hjemmebaserte barnevernstiltak per 31.12:
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter per innbygger i kroner , Netto driftsutgifter per innbygger 0-19 år i kroner , Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000