Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

04922: I. Barnevern - nivå 2 (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2004
Kontakt
Trygve Kalve, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4649
tak@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner:
kroner
Netto driftsutgifter per innbygger 0-19 år i kroner:
kroner
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter:
prosent
Nto driftsutg (f 691,692,693 og 694) per barn med fylkeskommunale tiltak per 31.12:
personer
Andel netto driftsutg.til barn i fylkeskommunale fosterhjem, prosent:
prosent
Andel netto driftsutg. til barn i barnevernsinstitusjon, prosent:
prosent
Andel netto driftsutg. til barn i hjemmebaserte tiltak, prosent:
prosent
Brutto investeringsutgifter per innbygger:
kroner
Andel barn i fylkeskomm.barneverntiltak pr 31.12 ift. innb. 0-19 år:
prosent
Barn med fylkeskommunale barnevernstiltak per årsverk per 31.12:
personer
Brutto driftsutg. per barn i fylkeskommunale fosterhjem per 31.12:
kroner
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernsinstitusjon per 31.12:
kroner
Brutto driftsutg per barn i hjemmebaserte barnevernstiltak per 31.12:
kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter per innbygger i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter per innbygger 0-19 år i kroner:
1.1.
Netto driftsutgifter i prosent av samlede netto driftsutgifter:
1.1.
Nto driftsutg (f 691,692,693 og 694) per barn med fylkeskommunale tiltak per 31.12:
1.1.
Andel netto driftsutg.til barn i fylkeskommunale fosterhjem, prosent:
1.1.
Andel netto driftsutg. til barn i barnevernsinstitusjon, prosent:
1.1.
Andel netto driftsutg. til barn i hjemmebaserte tiltak, prosent:
1.1.
Brutto investeringsutgifter per innbygger:
1.1.
Andel barn i fylkeskomm.barneverntiltak pr 31.12 ift. innb. 0-19 år:
1.1.
Barn med fylkeskommunale barnevernstiltak per årsverk per 31.12:
1.1.
Brutto driftsutg. per barn i fylkeskommunale fosterhjem per 31.12:
1.1.
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernsinstitusjon per 31.12:
1.1.
Brutto driftsutg per barn i hjemmebaserte barnevernstiltak per 31.12:
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken