Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04885: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og anmeldelse til politiet, alder og tid (prosent) 1991 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

type lovbrudd

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken