Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04884: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og anmeldelse til politiet, kjønn og tid (prosent) 1991 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tyveri eller skadeverk i alt 'Ble anmeldt' , Tyveri eller skadeverk i alt 'Ble ikke anmeldt' , Tyveri i alt 'Ble anmeldt' ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000