Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04883: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og skadeverdi (i 1000 kroner), kjønn og tid (prosent) 1991 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

type lovbrudd

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tyveri eller skadeverk i alt 'Inntil 1 tusen' , Tyveri eller skadeverk i alt '1,1 - 3,0 tusen' , Tyveri eller skadeverk i alt '3,1 - 5,0 tusen' ,

Valgt 0 av totalt 29


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken