Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04883: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og skadeverdi (i 1000 kroner), kjønn og tid (prosent) 1991 - 2018

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
25.03.2019 08:00
Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder:
prosent
Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tyveri eller skadeverk i alt 'Inntil 1 tusen' , Tyveri eller skadeverk i alt '1,1 - 3,0 tusen' , Tyveri eller skadeverk i alt '3,1 - 5,0 tusen' ,

Valgt 0 av totalt 29

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000