Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04881: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og tid på året, kjønn og tid (prosent) 1991 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

type lovbrudd

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tyveri eller skadeverk i alt 'Januar - mars' , Tyveri eller skadeverk i alt 'April - juni' , Tyveri eller skadeverk i alt 'Juli - september' ,

Valgt 0 av totalt 16


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken