Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04880: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og sted, alder og tid (prosent) 1991 - 2018

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Tyveri eller skadeverk i alt 'I bolig' , Tyveri eller skadeverk i alt 'I fritidshus' , Tyveri eller skadeverk i alt 'Av bil eller fra bil' ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000