Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04878: Tilfeller av vold eller trusler om vold siste 12 måneder som politiet ikke fikk kjennskap til, etter type lovbrudd og grunn til at politiet ikke fikk kjennskap, kjønn og tid (prosent) 2001 - 2023

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
Madeleine Elisabeth Schlyter Oppøyen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 58 41 65
10.05.2024 08:00
Tilfeller av vold eller trusler om vold siste 12 måneder som politiet ikke fikk kjenskap til:
prosent
Tilfeller av vold eller trusler om vold siste 12 måneder som politiet ikke fikk kjenskap til:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vold eller trusler om vold i alt 'Politiet kunne ikke gjøre noe, eller ikke bryet verdt' , Vold eller trusler om vold i alt 'Kjente personen, ville eller våget ikke' , Vold eller trusler om vold i alt 'Annen eller ukjent grunn' ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000