Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04878: Tilfeller av vold eller trusler om vold siste 12 måneder som politiet ikke fikk kjennskap til, etter type lovbrudd og grunn til at politiet ikke fikk kjennskap, kjønn og tid (prosent) 2001 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

type lovbrudd

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vold eller trusler om vold i alt 'Politiet kunne ikke gjøre noe, eller ikke bryet verdt' , Vold eller trusler om vold i alt 'Kjente personen, ville eller våget ikke' , Vold eller trusler om vold i alt 'Annen eller ukjent grunn' ,

Valgt 0 av totalt 10


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken