Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

04878: Tilfeller av vold eller trusler om vold siste 12 måneder som politiet ikke fikk kjennskap til, etter type lovbrudd og grunn til at politiet ikke fikk kjennskap, kjønn og tid (prosent) 2001 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type lovbrudd Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.03.2019
Kontakt
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 43
rjs@ssb.no

Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 46 46
lrt@ssb.no

Måleenhet
Tilfeller av vold eller trusler om vold siste 12 måneder som politiet ikke fikk kjenskap til:
prosent
Referansetid
Tilfeller av vold eller trusler om vold siste 12 måneder som politiet ikke fikk kjenskap til:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken