Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04876: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og politiets kjennskap til handlingen, kjønn og tid (prosent) 1983 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

type lovbrudd

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vold eller trusler om vold i alt 'Ble anmeldt' , Vold eller trusler om vold i alt 'Politiet ble kjent med på annen måte' , Vold eller trusler om vold i alt med 'Ingen eller ukjent kontakt med politiet' ,

Valgt 0 av totalt 10


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken