Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04874: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og den utsattes oppfatning av gjerningspersonens påvirkning av rusmiddel, kjønn og tid (prosent) 1997 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

type lovbrudd

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vold eller trusler om vold i alt 'Virket påvirket' , Vold eller trusler om vold i alt 'Virket ikke påvirket' , Vold eller trusler om vold i alt 'Ukjent om virket påvirket' ,

Valgt 0 av totalt 10


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken