Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04873: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og den utsattes relasjon til gjerningsperson, alder og tid (prosent) 1983 - 2023

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
Madeleine Elisabeth Schlyter Oppøyen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 58 41 65
15.05.2024 08:00
Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder:
prosent
Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983 , 1997 , 2001 ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vold eller trusler om vold i alt fra 'Familie, samboer, kjæreste (ev. tidligere)' , Vold eller trusler om vold i alt fra 'Familiemedlem (ev. tidligere) eller slektning' , Vold eller trusler om vold i alt fra 'Nabo, venn eller kollega' ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I perioden 10.-14. mai 2024 var 2023 tall i kategoriene Vold fra 'Familie, samboer, kjæreste (ev. tidligere)' og Trusler om vold i alt fra 'Familie, samboer, kjæreste (ev. tidligere)' plassert feil i kategoriene Vold fra 'Familiemedlem (ev. tidligere) eller slektning' og Trusler om vold fra 'Familiemedlem (ev. tidligere) eller slektning'. Dette ble rettet 15. mai 2024.