Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04872: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og den utsattes relasjon til gjerningsperson, kjønn og tid (prosent) 1983 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

type lovbrudd

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vold eller trusler om vold i alt fra 'Familiemedlem (ev. tidligere) eller slektning' , Vold eller trusler om vold i alt fra 'Nabo, venn eller kollega' , Vold eller trusler om vold i alt fra 'Klient, pasient eller kunde' ,

Valgt 0 av totalt 19


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken