Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04871: Tilfeller av vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og helsekonsekvenser for til den utsatte, kjønn og tid (prosent) 1983 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

type lovbrudd

Må velges *

Valgt 0 av totalt 7


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

type lovbrudd

Tilfeller med ukjent om den utsatte måtte til behandling er kategorisert til 'Ikke'. Omfatter under 4 prosent. De som har vært sykemeldt et ukjent antall dager er kategorisert til 'Under 8 dager'. Omfatter under 2 prosent.

Brukerveiledning for statistikkbanken