Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04871: Tilfeller av vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og helsekonsekvenser for til den utsatte, kjønn og tid (prosent) 1983 - 2018

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
25.03.2019 08:00
Tilfeller av vold siste 12 måneder:
prosent
Tilfeller av vold siste 12 måneder:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 0 av totalt 7

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

type lovbrudd

Tilfeller med ukjent om den utsatte måtte til behandling er kategorisert til 'Ikke'. Omfatter under 4 prosent. De som har vært sykemeldt et ukjent antall dager er kategorisert til 'Under 8 dager'. Omfatter under 2 prosent.