Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

04869: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd med ukedag og tid på døgnet, kjønn og tid (prosent) 1997 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type lovbrudd Velg minst en verdi

Totalt 28 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.03.2019
Kontakt
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Tor Morten Normann, Statistisk sentralbyrå
+47 975 32 639
tmn@ssb.no

Måleenhet
Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder:
prosent
Referansetid
Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken