Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04869: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd med ukedag og tid på døgnet, kjønn og tid (prosent) 1997 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

type lovbrudd

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vold eller trusler om vold i alt 'Søndag, mandag eller tirsdag' , Vold eller trusler om vold i alt 'Onsdag eller torsdag' , Vold eller trusler om vold i alt 'Fredag eller lørdag' ,

Valgt 0 av totalt 28


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken