Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04868: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og sted, alder og tid (prosent) 1983 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

type lovbrudd

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vold eller trusler om vold i alt 'I eller ved egen eller andres bolig' , Vold eller trusler om vold i alt 'På offentlig sted (transport, selskapslokale eller gate)' , Vold eller trusler om vold i alt 'Arbeidsplass eller lærested' ,

Valgt 0 av totalt 13

alder


Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken