Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04866: Tilfeller av vold, trusler om vold, tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter andel av type lovbrudd, kjønn og tid (prosent) 1983 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983 , 1991 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 9

type lovbrudd

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vold eller trusler om vold i alt, av alle tilfeller , Vold i alt, av vold eller trusler om vold i alt , Vold med merker eller kroppsskader, av vold eller trusler om vold i alt ,

Valgt 0 av totalt 19


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken