Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04865: Tilfeller av vold, trusler om vold, tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter kjønn, type lovbrudd og tid (antall) 1983 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983 , 1991 , 1997 ,

Valgt 1 av totalt 9

type lovbrudd

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Vold, trusler om vold, tyveri eller skadeverk i alt , Vold eller trusler om vold i alt , Vold i alt ,

Valgt 0 av totalt 14


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken