Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

04864: Tilfeller av vold, trusler om vold, tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd, alder og tid (antall) 1983 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

type lovbrudd Velg minst en verdi

Totalt 14 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.03.2019
Kontakt
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 43
rjs@ssb.no

Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 46 46
lrt@ssb.no

Måleenhet
Tilfeller av vold, trusler om vold, tyveri og skadeverk siste 12 måneder:
antall
Referansetid
Tilfeller av vold, trusler om vold, tyveri og skadeverk siste 12 måneder:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken