Arealbruk i tettsteder

Til toppen
04859: Areal og befolkning i tettsteder (T) 2000 - 2020
Sist endret
06.10.2020
Kontakt
Even Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 957 77 906
eve@ssb.no

Vilni Verner Holst Bloch, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 418
vvh@ssb.no

Måleenhet
Areal av tettsted (km²):
km²
Bosatte:
personer
Referansetid
Areal av tettsted (km²):
01.01
Bosatte:
01.01
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
tettsted
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 19 Valgte 1


Totalt 1 174 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Ikke medregnet personer uten opplysninger om bostedstrøk.
tettsted
0171 Buskogen
Endret navn fra Alshus i 2017.
0172 Lunde
Endret navn fra Buskogen i 2017.
0201 Halmstad
Endret navn fra Ryggebyen i 2020.
5603 Hestnes (Luster)
Endret navn fra Hafslo i 2018.
år
2013
Tall for tettstedene 1640 Helgestad, 4009 Korsvik, 5227 Hamre og 7792 Napp ble rettet 9.12.2019.

Brukerveiledning for statistikkbanken