Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04855: Kulturell tjenesteyting. Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Flytting av foretak medfører at tallene for 2007 innen nyhetsbyråer ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Tall for 2007 er ikke direkte sammenlignbare med senere årganger, særlig gjelder dette på de laveste næringsinndelingene.

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer, totalt (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg.

Anskaffelser av varige driftsmidler (mill. kr)

Inkl. påkostninger.

Anskaffelser ved finansiell leasing (mill. kr)

Inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

Kjøp av tomt (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.

Aktivert verdi av varige driftsmidler under utførelse (mill. kr)

Ikke inkludert i tallet for anskaffelser av varige driftsmidler.