Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04854: Kulturell tjenesteyting. Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7

Må velges *

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Flytting av foretak medfører at tallene for 2007 innen nyhetsbyråer ikke er direkte sammenlignbare med tidligere årganger. Tall for 2007 er ikke direkte sammenlignbare med senere årganger, særlig gjelder dette på de laveste næringsinndelingene.

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer, totalt (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg.

Brukerveiledning for statistikkbanken