Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04790: Databehandlingsvirksomhet. Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
2003: Revisjon av næringsplasseringer vanskeliggjør sammenligning mot tidligere årganger. Tall for 2007 er ikke direkte sammenlignbare med senere årganger, særlig gjelder dette på de laveste næringsinndelingene. 2004: Revisjon av næringsplasseringer vanskeliggjør sammenligning av nace 72.3, 72.4 og 72.6 mot tidligere årganger.'

statistikkvariabel

Bruttoinvesteringer, totalt (mill. kr)

Anskaffelser av varige driftsmidler (inkl. påkostninger) fratrukket salg.