Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

04781: Inntektsregnskap for familier, etter familietype og antall barn i familien. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie) 2002
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

inntektsregnskap for bosatte Velg minst en verdi

Totalt 35 Valgte

Søk

familietype Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

antall barn

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
02.06.2004
Kontakt
Mads Ivar Kirkeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5245
mik@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
kr
Referansetid
Beløp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

inntektsregnskap for bosatte
+ Negative overføringer
Negative overføringer vil her være pliktig underholdsbidrag og premie til pensjonsordning i arbeidsforhold.
antall barn
0 barn
Omfatter blant annet barn der foreldrene har delt forsørgeransvar og barnet er registrert bosatt hos den andre av foreldrene

Brukerveiledning for statistikkbanken