04780: Gods- og persontransport med jernbane, etter transporttype 2003 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

transporttype

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 17 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
04.06.2020
Kontakt
Jan Sebastian Rothe, Statistisk sentralbyrå
+47 4081 1331
jsr@ssb.no

Måleenhet
Passasjerer (påstigninger):
personer
Transportarbeid (passasjerkm):
passasjerkm
Transportmengde (tonn):
tonn
Transportarbeid (tonnkm):
tonnkm
Referansetid
Passasjerer (påstigninger):
31.12.
Transportarbeid (passasjerkm):
31.12.
Transportmengde (tonn):
31.12.
Transportarbeid (tonnkm):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for 2012-2016 ble rettet 8. november 2018. Tall for 2018 ble rettet 4. juni 2020.
statistikkvariabel
Transportmengde (tonn)
Kun tonnkilometer på norsk område.

Brukerveiledning for statistikkbanken