Jernbanetransport

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04780: Gods- og persontransport med jernbane, etter transporttype 2003 - 2022

Jardar Andersen, Statistisk sentralbyrå
+47 99700804
31.05.2023 08:00
Passasjerer (påstigninger):
personer
Transportarbeid (passasjerkm):
passasjerkm
Transportmengde (tonn):
tonn
Transportarbeid (tonnkm):
tonnkm
Passasjerer (påstigninger):
31.12.
Transportarbeid (passasjerkm):
31.12.
Transportmengde (tonn):
31.12.
Transportarbeid (tonnkm):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003 , 2004 , 2005 ,

Valgt 1 av totalt 20

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for 2012-2016 ble rettet 8. november 2018. Tall for 2018 ble rettet 4. juni 2020. Tall for 2020 ble rettet senest 11. august 2021.

statistikkvariabel

Transportmengde (tonn)

Kun tonnkilometer på norsk område.