Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

04754: Formuesrekneskap for hushald. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie) 1986 - 2004

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1986 , 1988 , 1990 ,

Valgt 1 av totalt 11

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1. REALKAPITAL I ALT , Faste eigedommar og skog , Anna produksjonskapital ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000