Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
04752: Fordeling av brutto finanskapital for hushald, etter desiler (avslutta serie) 1986 - 2004
Sist endret
19.05.2006
Kontakt
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
fst@ssb.no

Måleenhet
Prosentvis fordeling av brutto finanskapital:
prosent
Brutto finanskapital (kr):
kr
Talet på observasjonar:
hushald
Referansetid
Prosentvis fordeling av brutto finanskapital:
31.12.
Brutto finanskapital (kr):
31.12.
Talet på observasjonar:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
desil
statistikkvariabel
Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år
Må velges *

Valgt 1 av totalt 12


Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken