Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

04733: Inntektsrekneskap for hushald, etter hushaldstype. Gjennomsnitt (kr) (avslutta serie) 2002 - 2004
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

inntektskomponent Velg minst en verdi

Totalt 33 Valgte

Søk

hushaldstype

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.05.2006
Kontakt
Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Frøydis Strøm, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 317
fst@ssb.no

Måleenhet
Beløp:
kr
Referansetid
Beløp:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

hushaldstype

Aleinebuande barn under 18 år er teke ut av datagrunnlaget. Dei fleste av desse er truleg feilklassifisert grunna manglar i datagrunnlaget. Dette kan vere personar under 18 år som bur saman med andre vaksne enn foreldra, til dømes fosterbarn og barn busett på barneheimar eller liknande.
Par omfattar ektepar, sambuarpar og registrerte partnarar.
inntektskomponent
+ andre overføringar
Andre overføringar vil her vere skattefrie utbetalingar som t.d. grunn- og hjelpestønad, eingongsstønad ved fødsel, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad.
+ Negative overføringar
Negative overføringar vil her vere pliktig underhaldsbidrag og premie til pensjonsordning i arbeidsforhold.

Brukerveiledning for statistikkbanken