Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04731: Varehandel. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

statistikkvariabel

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Foretak , Eiere , Lønnstakere ,

Valgt 1 av totalt 16

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 7


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Lønn (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Lønn (mill. kr)

Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.

Sosiale kostnader (mill. kr)

Omfatter arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader.

Lønnskostnader (mill. kr)

Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l, arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader.

Omsetning (mill. kr)

For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter.

Brutto driftsresultat (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Kjøp av handelsvarer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert.

statistikkvariabel: Produksjonsverdi (mill. kr) , år: 2008

Tallene er korrigert 13. juli 2010. (gjelder produksjonsverdi og kjøp av handelsvarer)

statistikkvariabel: Kjøp av handelsvarer (mill. kr) , år: 2008

Tallene er korrigert 13. juli 2010. (gjelder produksjonsverdi og kjøp av handelsvarer)

Brukerveiledning for statistikkbanken