Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
04731: Varehandel. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008
Sist endret
14.07.2010
Kontakt
Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Bente Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 406
bny@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Eiere:
personer
Lønnstakere:
personer
Sysselsatte:
personer
Deltidsansatte:
personer
Årsverk:
årsverk
Lønn (mill. kr):
mill. kr
Sosiale kostnader (mill. kr):
mill. kr
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Brutto driftsresultat (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
mill. kr
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Eiere:
31.12.
Lønnstakere:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Deltidsansatte:
31.12.
Årsverk:
31.12.
Lønn (mill. kr):
31.12.
Sosiale kostnader (mill. kr):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Brutto driftsresultat (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr):
31.12.
Kjøp av handelsvarer (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2002)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

statistikkvariabel
Lønn (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Lønn (mill. kr)
Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l. Arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader er ikke inkludert.
Sosiale kostnader (mill. kr)
Omfatter arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader.
Lønnskostnader (mill. kr)
Omfatter lønn. feriepenger, honararer o.l, arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader.
Omsetning (mill. kr)
For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter.
Brutto driftsresultat (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Bearbeidingsverdi (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Totalt kjøp av varer og tjenester (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Kjøp av handelsvarer (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
Bruttoinvesteringer (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert.
statistikkvariabel: Produksjonsverdi (mill. kr) , år: 2008
Tallene er korrigert 13. juli 2010. (gjelder produksjonsverdi og kjøp av handelsvarer)
statistikkvariabel: Kjøp av handelsvarer (mill. kr) , år: 2008
Tallene er korrigert 13. juli 2010. (gjelder produksjonsverdi og kjøp av handelsvarer)

Brukerveiledning for statistikkbanken