Fjernvarme og fjernkjøling

Til toppen

04727: Fjernvarmebalanse (GWh) 1983 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fjernvarme
Må velges *

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983 , 1984 , 1985 ,

Valgt 1 av totalt 37

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Bruttoproduksjon av varmt vann og damp , ¬ Levert til produksjon av elektrisitet , Nettoproduksjon av fjernvarme ,

Valgt 0 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Inneholder også fjernvarme levert til bedrifter i eget foretak. Svalbard er ikke inkludert.
Det en endring i forbruksgruppene fra 2017, og tallene er derfor ikke helt sammenlignbare fra 2016 til 2017.
fjernvarme
Levert til forbruker
I tillegg er det levert fjernvarme fra anlegget på Svalbard (GWh-år): 64,9-2019; 60,2-2018; 64,9-2017; 56,8-2016;

Brukerveiledning for statistikkbanken