Fjernvarme og fjernkjøling

04727: Fjernvarmebalanse (GWh) 1983 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

fjernvarme Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 37 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Marius Bergh, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 335
pmb@ssb.no

Måleenhet
Fjernvarmebalanse:
GWh
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Inneholder også fjernvarme levert til bedrifter i eget foretak. Svalbard er ikke inkludert.
Det en endring i forbruksgruppene fra 2017, og tallene er derfor ikke helt sammenlignbare fra 2016 til 2017.
fjernvarme
Levert til forbruker
I tillegg er det levert fjernvarme fra anlegget på Svalbard (GWh-år): 64,9-2019; 60,2-2018; 64,9-2017; 56,8-2016;

Brukerveiledning for statistikkbanken