Fjernvarme og fjernkjøling

Til toppen
04727: Fjernvarmebalanse (GWh) 1983 - 2019
Sist endret
28.05.2020
Kontakt
Marius Bergh, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 335
pmb@ssb.no

Måleenhet
Fjernvarmebalanse:
GWh
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fjernvarme
Må velges *
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 37 Valgte 1

Må velges *

Totalt 15 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Inneholder også fjernvarme levert til bedrifter i eget foretak. Svalbard er ikke inkludert.
Det en endring i forbruksgruppene fra 2017, og tallene er derfor ikke helt sammenlignbare fra 2016 til 2017.
fjernvarme
Levert til forbruker
I tillegg er det levert fjernvarme fra anlegget på Svalbard (GWh-år): 64,9-2019; 60,2-2018; 64,9-2017; 56,8-2016;

Brukerveiledning for statistikkbanken