04716: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2002) og type sykefravær (prosent) (avslutta serie) 2000K2 - 2008K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

næring

Totalt 16 Valgte

Søk

type sykefravær

Totalt 3 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 35 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.02.2011
Kontakt
Unn H. Høydahl, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 377
uhh@ssb.no

Måleenhet
Sykefraværsdagverk:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Avløserlag i jordbruket, olje- og gassutvinning, sjøtransport, lønnet husarbeid og internasjonale organisasjoner er holdt utenfor utvalgsundersøkelsen om egenmeldt sykefravær.
Tidsseriene for utvalgte detaljerte næringskategorier starter 2. kvartal 2003 grunnet lav svarprosent i undersøkelsen om egenmeldt sykefravær.
næring
34-35 Transportmiddelindustri
Næringsgruppering 34-35 omfatter ikke kodene 35.114 og 35.115.
50-52 Varehandel
Næringsgruppering 50-52, omfatter ikke kode 50.2 og 52.7.

Brukerveiledning for statistikkbanken