Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04715: Varehandel. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

Bente Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 406
Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
28.05.2010 10:00
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring (SN2002)

For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter'

næring (SN2002)

For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter'

næring (SN2002)

For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter'

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.