Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04715: Varehandel. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

næring (SN2002)

For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter'

næring (SN2002)

For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter'

næring (SN2002)

For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter'

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.