Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
04715: Varehandel. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) 2002 - 2008
Sist endret
28.05.2010
Kontakt
Bente Nygaard, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 406
bny@ssb.no

Gry Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5442
gry@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Sysselsatte:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Foretak:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
Må velges *
næring (SN2002)
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

sysselsettingsgruppe
Må velges *

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

næring (SN2002)
For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter'
næring (SN2002)
For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter'
næring (SN2002)
For agenturhandel er omsetning provisjonsinntekter for formidling av salg til andre bedrifter'
statistikkvariabel
Omsetning (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.
Bruttoinvesteringer (mill. kr)
Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Brukerveiledning for statistikkbanken