Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04704: I. Barnevern - nivå 3 (F) (avslutta serie) 1999 - 2003

Trygve Kalve, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4649
15.06.2004 10:00
Netto driftsutgifter, barnevern:
kroner
Folkemengde i alt:
personer
Antall 0-19 år:
personer
Netto driftsutgifter i alt:
kroner
Barn med fylkeskommunale tiltak per 31.12:
personer
Barn i fylkeskommunale fosterhjem (f 691) per 31.12:
personer
Barn i ordinære fosterhjem per 31.12:
personer
Barn i barnevernsinstitusjon (f 692) per 31.12:
personer
Brutto investeringsutgifter barnevern:
kroner
Stillinger i fylkeskommunalt barnevern i alt:
personer
Opphold i barnevernsinstitusjoner i løpet av året:
personer
Opphold i fylkeskommunale fosterhjemstiltak i løpet av året:
personer
Opphold i hjemmebaserte barnevernstiltak i løpet av året:
personer
Behandlingsdager i barnevernsinstitusjoner i løpet av året:
personer
Behandlingsdager i fylkeskommunale fosterhjem i løpet av året:
?
Behandlingsdager i hjemmebaserte barnevernstiltak i løpet av året:
personer
Brutto driftsutgifter, fylkeskommunale fosterhjem (f 691):
kroner
Brutto driftsutgifter, barnevernsinstitusjoner (f 692):
kroner
Netto driftsutgifter, barnevern:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall 0-19 år:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Barn med fylkeskommunale tiltak per 31.12:
1.1.
Barn i fylkeskommunale fosterhjem (f 691) per 31.12:
1.1.
Barn i ordinære fosterhjem per 31.12:
1.1.
Barn i barnevernsinstitusjon (f 692) per 31.12:
1.1.
Brutto investeringsutgifter barnevern:
1.1.
Stillinger i fylkeskommunalt barnevern i alt:
1.1.
Opphold i barnevernsinstitusjoner i løpet av året:
1.1.
Opphold i fylkeskommunale fosterhjemstiltak i løpet av året:
1.1.
Opphold i hjemmebaserte barnevernstiltak i løpet av året:
1.1.
Behandlingsdager i barnevernsinstitusjoner i løpet av året:
1.1.
Behandlingsdager i fylkeskommunale fosterhjem i løpet av året:
1.1.
Behandlingsdager i hjemmebaserte barnevernstiltak i løpet av året:
1.1.
Brutto driftsutgifter, fylkeskommunale fosterhjem (f 691):
1.1.
Brutto driftsutgifter, barnevernsinstitusjoner (f 692):
1.1.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Netto driftsutgifter, barnevern , Folkemengde i alt , Antall 0-19 år ,

Valgt 1 av totalt 18

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 19

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000