Statleg barnevern - StatRes (opphørt)

04704: I. Barnevern - nivå 3 (F) (avslutta serie) 1999 - 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 18 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 19 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.06.2004
Kontakt
Trygve Kalve, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4649
tak@ssb.no

Måleenhet
Netto driftsutgifter, barnevern:
kroner
Folkemengde i alt:
personer
Antall 0-19 år:
personer
Netto driftsutgifter i alt:
kroner
Barn med fylkeskommunale tiltak per 31.12:
personer
Barn i fylkeskommunale fosterhjem (f 691) per 31.12:
personer
Barn i ordinære fosterhjem per 31.12:
personer
Barn i barnevernsinstitusjon (f 692) per 31.12:
personer
Brutto investeringsutgifter barnevern:
kroner
Stillinger i fylkeskommunalt barnevern i alt:
personer
Opphold i barnevernsinstitusjoner i løpet av året:
personer
Opphold i fylkeskommunale fosterhjemstiltak i løpet av året:
personer
Opphold i hjemmebaserte barnevernstiltak i løpet av året:
personer
Behandlingsdager i barnevernsinstitusjoner i løpet av året:
personer
Behandlingsdager i fylkeskommunale fosterhjem i løpet av året:
?
Behandlingsdager i hjemmebaserte barnevernstiltak i løpet av året:
personer
Brutto driftsutgifter, fylkeskommunale fosterhjem (f 691):
kroner
Brutto driftsutgifter, barnevernsinstitusjoner (f 692):
kroner
Referansetid
Netto driftsutgifter, barnevern:
1.1.
Folkemengde i alt:
1.1.
Antall 0-19 år:
1.1.
Netto driftsutgifter i alt:
1.1.
Barn med fylkeskommunale tiltak per 31.12:
1.1.
Barn i fylkeskommunale fosterhjem (f 691) per 31.12:
1.1.
Barn i ordinære fosterhjem per 31.12:
1.1.
Barn i barnevernsinstitusjon (f 692) per 31.12:
1.1.
Brutto investeringsutgifter barnevern:
1.1.
Stillinger i fylkeskommunalt barnevern i alt:
1.1.
Opphold i barnevernsinstitusjoner i løpet av året:
1.1.
Opphold i fylkeskommunale fosterhjemstiltak i løpet av året:
1.1.
Opphold i hjemmebaserte barnevernstiltak i løpet av året:
1.1.
Behandlingsdager i barnevernsinstitusjoner i løpet av året:
1.1.
Behandlingsdager i fylkeskommunale fosterhjem i løpet av året:
1.1.
Behandlingsdager i hjemmebaserte barnevernstiltak i løpet av året:
1.1.
Brutto driftsutgifter, fylkeskommunale fosterhjem (f 691):
1.1.
Brutto driftsutgifter, barnevernsinstitusjoner (f 692):
1.1.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken