Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04625: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og sosioøkonomisk status (prosent) 2001 - 2007

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

type lovbrudd

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utsatt for vold, trussel om vold, tyveri eller skadeverk siste 12 mnd, i alt , Utsatt for vold eller trussel om vold siste 12 mnd, i alt , Utsatt for vold siste 12 mnd, i alt ,

Valgt 0 av totalt 15

sosioøkonomisk status

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Ledere, høyere funksjonærer, selvstendige m større firma , Andre i yrker m kort høyre utdanning ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken