Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04625: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og sosioøkonomisk status (prosent) 2001 - 2007

Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
Madeleine Elisabeth Schlyter Oppøyen, Statistisk sentralbyrå
+47 41 58 41 65
20.12.2013 10:00
Utsatthet og uro for lovbrudd:
prosent
Utsatthet og uro for lovbrudd:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utsatt for vold, trussel om vold, tyveri eller skadeverk siste 12 mnd, i alt , Utsatt for vold eller trussel om vold siste 12 mnd, i alt , Utsatt for vold siste 12 mnd, i alt ,

Valgt 0 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle , Ledere, høyere funksjonærer, selvstendige m større firma , Andre i yrker m kort høyre utdanning ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000