Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen
04625: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og sosioøkonomisk status (prosent) 2001 - 2007
Sist endret
20.12.2013
Kontakt
Reid Jone Stene, Statistisk sentralbyrå
+47 99 02 22 01
rjs@ssb.no

Lotte Rustad Thorsen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 20 07 72
lrt@ssb.no

Måleenhet
Utsatthet og uro for lovbrudd:
prosent
Referansetid
Utsatthet og uro for lovbrudd:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
type lovbrudd
Må velges *
sosioøkonomisk status
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

type lovbrudd
Må velges *

Totalt 15 Valgte 0

sosioøkonomisk status

Totalt 9 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken