Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Til toppen

04623: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og landsdel (prosent) 1983 - 2018

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983 , 1987 , 1991 ,

Valgt 1 av totalt 11

type lovbrudd

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Utsatt for vold, trussel om vold, tyveri eller skadeverk siste 12 mnd, i alt , Utsatt for vold eller trussel om vold siste 12 mnd, i alt , Utsatt for vold siste 12 mnd, i alt ,

Valgt 0 av totalt 15


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

landsdel

Vestlandet

Omfatter her Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Brukerveiledning for statistikkbanken