Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen

Til toppen

04618: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og botid (prosent) (avslutta serie) 2003 - 2011

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
enkeltår
Må velges *
botid
kjønn

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 1

enkeltår

Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

botid


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Personer med to utenlandsfødte foreldre.

Brukerveiledning for statistikkbanken