Næringenes økonomiske utvikling

04537: Hovedtall for bedrifter i industri, etter utenlandsk eierandel og næringsområde (SN2002) (avslutta serie) 1989 - 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

næring

Totalt 18 Valgte

Søk

utenlandsk eierandel

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.02.2004
Kontakt
Elisabeth Helgeberg, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 374
ehg@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte:
personer
Lønnskostnader (inkl. arbeidsgiveravgift og andre ytelser) (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi ( markedspriser) (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (faktorpriser) (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Lønnskostnader (inkl. arbeidsgiveravgift og andre ytelser) (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi ( markedspriser) (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (faktorpriser) (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken