Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

04537: Hovedtall for bedrifter i industri, etter utenlandsk eierandel og næringsområde (SN2002) (avslutta serie) 1989 - 2003

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1989 , 1990 , 1991 ,

Valgt 1 av totalt 15

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 10_12-37 Industri og bergverksdrift , 10_12-14 Bergverksdrift i alt , 15-37 Industri i alt ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel

utenlandsk eierandel


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken