Reiseundersøkelsen

Til toppen
04527: Reiser, etter innkvarteringstype og reisetype (mill. reiser) (avslutta serie) 2002 - 2015
Sist endret
17.03.2016
Kontakt
Christina Lyle, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 381
cly@ssb.no

Måleenhet
Reiser:
mill. reiser
Referansetid
Reiser:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
viktigste innkvarteringstype
reisetype
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

viktigste innkvarteringstype

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
reisetype

Totalt 12 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken