Konsumprisindeksen

04494: KPI-JA for varer og tjenester, etter leveringssektor. Måneds- og 12-månedersendring i prosent (avslutta serie) 2003M01 - 2004M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

sektor Velg minst en verdi

Totalt 15 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 24 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2005
Kontakt
Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
sse@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor:
prosent
KPI-JA for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor. 12-månedersendring (prosent):
prosent
Referansetid
KPI-JA for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor:
15. i måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer. KPI-JA uttrykkes som endringstall i prosent. Tidsserien for KPI-JA gruppert etter leveringssektor går tilbake til januar 2003

Brukerveiledning for statistikkbanken