Konsumprisindeksen

Til toppen
04494: KPI-JA for varer og tjenester, etter leveringssektor. Måneds- og 12-månedersendring i prosent (avslutta serie) 2003M01 - 2004M12
Sist endret
10.01.2005
Kontakt
Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
sse@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor:
prosent
KPI-JA for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor. 12-månedersendring (prosent):
prosent
Referansetid
KPI-JA for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor:
15. i måneden
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
sektor
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 24 Valgte 1

sektor
Må velges *

Totalt 15 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer. KPI-JA uttrykkes som endringstall i prosent. Tidsserien for KPI-JA gruppert etter leveringssektor går tilbake til januar 2003

Brukerveiledning for statistikkbanken