Konsumprisindeksen

Til toppen

04494: KPI-JA for varer og tjenester, etter leveringssektor. Måneds- og 12-månedersendring i prosent (avslutta serie) 2003M01 - 2004M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003M01 , 2003M02 , 2003M03 ,

Valgt 1 av totalt 24

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. KPI-JA Jordbruksvarer , KPI-JA Jordbruksvarer, mindre bearbeidde , KPI-JA Jordbruksvarer, mer bearbeidde ,

Valgt 0 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer. KPI-JA uttrykkes som endringstall i prosent. Tidsserien for KPI-JA gruppert etter leveringssektor går tilbake til januar 2003