Konsumprisindeksen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04494: KPI-JA for varer og tjenester, etter leveringssektor. Måneds- og 12-månedersendring i prosent (avslutta serie) 2003M01 - 2004M12

Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 56 34
10.01.2005 10:00
KPI-JA for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor:
prosent
KPI-JA for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor. 12-månedersendring (prosent):
prosent
KPI-JA for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor:
15. i måneden
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2003M01 , 2003M02 , 2003M03 ,

Valgt 1 av totalt 24

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. KPI-JA Jordbruksvarer , KPI-JA Jordbruksvarer, mindre bearbeidde , KPI-JA Jordbruksvarer, mer bearbeidde ,

Valgt 0 av totalt 15

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer. KPI-JA uttrykkes som endringstall i prosent. Tidsserien for KPI-JA gruppert etter leveringssektor går tilbake til januar 2003