Konsumprisindeksen

Til toppen
04493: KPI-JA og KPI-JAE, endring i prosent. KPI-JE og KPI uten elektrisitet (1998=100) (avslutta serie) 1995 - 2004
Sist endret
10.01.2005
Kontakt
Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
sse@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA og KPI-JAE (prosent). KPI-JE og KPI uten elektrisitet (indeks):
prosent og indeks
Referansetid
KPI-JA og KPI-JAE (prosent). KPI-JE og KPI uten elektrisitet (indeks):
Gjennomsnitt for året
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
konsumgruppe
Må velges *
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

konsumgruppe
Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

KPI-JE=KPI uten energivarer, KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. KPI-JA og KPI-JAE uttrykkes som endringstall i prosent mens KPI-JE og KPI uten elektrisitet uttrykkes som indekstall. Tidsseriene for KPI-JE og KPI uten elektrisitet går tilbake til 1995. Tidsseriene for KPI-JA og KPI-JAE går tilbake til 2001

Brukerveiledning for statistikkbanken