Konsumprisindeksen

Til toppen
04488: KPI-JA og KPI-JAE, måneds- og 12-månedersendring i prosent. KPI-JE og KPI uten elektrisitet (1998=100) (avslutta serie) 1995M01 - 2004M12
Sist endret
10.01.2005
Kontakt
Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
sse@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA og KPI-JAE, KPI-JE og KPI uten elektrisitet:
prosent og indeks
KPI-JA og KPI-JAE, 12-månedersendring:
prosent
Referansetid
KPI-JA og KPI-JAE, KPI-JE og KPI uten elektrisitet:
15. i måneden
Pristype
KPI-JA og KPI-JAE, KPI-JE og KPI uten elektrisitet:
Løpende priser
KPI-JA og KPI-JAE, 12-månedersendring:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
måned
Må velges *
konsumgruppe
Må velges *
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

måned
Må velges *

Totalt 120 Valgte 1

konsumgruppe
Må velges *

Totalt 16 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

KPI-JE=KPI uten energivarer, KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. KPI-JA og KPI-JAE uttrykkes som endringstall i prosent mens KPI-JE og KPI uten elektrisitet uttrykkes som indekstall. Tidsseriene for KPI-JE og KPI uten elektrisitet går tilbake til januar 1995. Tidsseriene for KPI-JA total og KPI-JAE total går tilbake til september 1999 mens KPI-JA på hovedgruppenivå går tilbake til januar 2003

Brukerveiledning for statistikkbanken