Konsumprisindeksen

Til toppen

04488: KPI-JA og KPI-JAE, måneds- og 12-månedersendring i prosent. KPI-JE og KPI uten elektrisitet (1998=100) (avslutta serie) 1995M01 - 2004M12

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1995M01 , 1995M02 , 1995M03 ,

Valgt 1 av totalt 120

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. KPI-JA Total , KPI-JA Matvarer og alkoholfrie drikkevarer , KPI-JA Alkoholholdige drikkevarer og tobakk mv. ,

Valgt 0 av totalt 16

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
KPI-JE=KPI uten energivarer, KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. KPI-JA og KPI-JAE uttrykkes som endringstall i prosent mens KPI-JE og KPI uten elektrisitet uttrykkes som indekstall. Tidsseriene for KPI-JE og KPI uten elektrisitet går tilbake til januar 1995. Tidsseriene for KPI-JA total og KPI-JAE total går tilbake til september 1999 mens KPI-JA på hovedgruppenivå går tilbake til januar 2003