Konsumprisindeksen

04488: KPI-JA og KPI-JAE, måneds- og 12-månedersendring i prosent. KPI-JE og KPI uten elektrisitet (1998=100) (avslutta serie) 1995M01 - 2004M12
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

konsumgruppe Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk

måned Velg minst en verdi

Totalt 120 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
10.01.2005
Kontakt
Simen Sæterdal, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 369
sse@ssb.no

Måleenhet
KPI-JA og KPI-JAE, KPI-JE og KPI uten elektrisitet:
prosent og indeks
KPI-JA og KPI-JAE, 12-månedersendring:
prosent
Referansetid
KPI-JA og KPI-JAE, KPI-JE og KPI uten elektrisitet:
15. i måneden
Pristype
KPI-JA og KPI-JAE, KPI-JE og KPI uten elektrisitet:
Løpende priser
KPI-JA og KPI-JAE, 12-månedersendring:
Løpende priser
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

KPI-JE=KPI uten energivarer, KPI-JA=KPI justert for avgiftsendringer, KPI-JAE=KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. KPI-JA og KPI-JAE uttrykkes som endringstall i prosent mens KPI-JE og KPI uten elektrisitet uttrykkes som indekstall. Tidsseriene for KPI-JE og KPI uten elektrisitet går tilbake til januar 1995. Tidsseriene for KPI-JA total og KPI-JAE total går tilbake til september 1999 mens KPI-JA på hovedgruppenivå går tilbake til januar 2003

Brukerveiledning for statistikkbanken